Ga naar de inhoud

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website https://deonlineondernemer.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DeOnlineOndernemer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DeOnlineOndernemer niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

DeOnlineOndernemer garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. DeOnlineOndernemer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Daarnaast ben ik geen professioneel adviseur. Ik kan en mag geen persoonlijk financieel advies gegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Voordat je keuzes maakt gebaseerd op informatie op deze website moet je zelf beslissen of deze informatie, het genoemde product of de strategie van jou van toepassing is en in lijn ligt met met je financiële situatie, behoeftes en doelen.

DeOnlineOndernemer accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door het navolgen van informatie op deze website. De informatie op deze website is zoals gezegd uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zoek altijd professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt en lees altijd de financiële voorwaarden en bijsluiters van de relevante producten voordat je financiële producten aanschaft of belangrijke financiële besluiten maakt.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van DeOnlineOndernemer staan links naar websites van derden. DeOnlineOndernemer aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DeOnlineOndernemer niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, zelf gemaakte foto’s van producten en logo’s)berusten bij DeOnlineOndernemer. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeOnlineOndernemer. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

DeOnlineOndernemer heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van DeOnlineOndernemer.nl.

Bijgewerkt op: 27 juni 2023